+46.8.645.11.40 daniel@edata.se
Skadeutredare

Skadeutredare

Duration: 14-Jan-2019 – 31-Dec-2024    Arbetet som Skadeutredare består i att hantera och utreda inkomna ärenden avseende eventuella skador från projektets omgivningspåverkan, huvudsakligen från markvibrationer men även andra ärenden gällande skador som...