+46.8.645.11.40 daniel@edata.se

Köp-och leveransvillkor

Välkommen till eData!

Dessa villkor beskriver regler och regler för användning av eDatas webbplats, som finns på https://edata.se.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte använda eData om du inte samtycker till att använda alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla överenskommelser: “Klient”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personloggen på denna webbplats och i enlighet med företagets villkor. “Företaget”, “själv”, “vi”, “vårt” och “oss”, hänvisar till vårt företag. “Party”, “Parties” eller “Us” hänvisar till både klienten och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår hjälp till klienten på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för den rådande nederländska lagen. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, kapitalisering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att komma åt eData, gick du med på att använda cookies i överensstämmelse med eDatas sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionen i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra partner / reklampartners kan också använda kakor.

Licens

Om inget annat anges äger eData och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på eData. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan komma åt detta från eData för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från eData
 • Sälj, hyra eller dellicensmaterial från eData
 • Återge, duplicera eller kopiera material från eData
 • Omfördela innehåll från eData

Detta avtal ska börja dagen för detta.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa områden på webbplatsen. eData filtrerar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från eData, dess ombud och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som lägger fram sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar är eData inte ansvariga för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter orsakade och / eller lidit till följd av användning och / eller publicering av och / eller utseende av kommentarerna på detta hemsida.

eData förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan betraktas som olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och föreställer att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immaterialrätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, skadligt, kränkande, otillbörligt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att söka eller marknadsföra affärsverksamhet eller anpassade eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed eData en icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag;
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka icke-vinstdrivande organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsorganisationer som kanske inte länkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och / eller företagsinformationskällor;
 • dot.com community-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av online-kataloger;
 • internetportaler;
 • bokförings-, advokat- och konsultföretag;
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt på oss själva eller på våra ackrediterade företag; (b) organisationen har inga negativa poster med oss; (c) nyttan för synligheten från hyperlänken kompenserar frånvaron av eData; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till eData. Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen på din webbplats, en lista med alla URL-adresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokalen som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till det är vettigt inom ramen och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av eDatas logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för att länka från varumärkeslicensavtalet.

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar på våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla fordringar som ökar på din webbplats. Inga länk (er) ska visas på någon webbplats som kan tolkas som skadlig, obscen eller kriminell eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs sekretesspolicy.

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon annan länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att tillgodose dessa villkor och dess kopplingspolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats accepterar du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara direkt till dig.

Vi ser inte till att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Varning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla uppgifter, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag;
 • utesluter någon av våra eller dina skyldigheter som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styra alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad tull.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.