+46.8.645.11.40 daniel@edata.se

Duration: 14-Jan-2019 – 31-Dec-2024   

Arbetet som Skadeutredare består i att hantera och utreda inkomna ärenden avseende eventuella skador från projektets omgivningspåverkan, huvudsakligen från markvibrationer men även andra ärenden gällande skador som kan uppstå från mark- och sprängningsarbeten. Skador gäller både fast och lös egendom.

Duration: 14-Jan-2019 – 31-Dec-2024


Uppdragsspecifikation

Beskrivning av uppdraget
Arbetet som Skadeutredare består i att hantera och utreda inkomna ärenden avseende eventuella skador från projektets omgivningspåverkan, huvudsakligen från markvibrationer men även andra ärenden gällande skador som kan uppstå från mark- och sprängningsarbeten. Skador gäller både fast och lös egendom.
Skadeutredaren kommer att arbeta och samverka med projektchefer fastighetshandläggare, samordnare omgivningspåverkan, projektledare etcetera, samt även ingå i en skadehanteringsgrupp.

FUT:s kundtjänst tar emot alla inkommande samtal om bl.a. störningar kring utbyggnaden. Vissa detaljerade frågor kring eventuella uppkomna skador och vibrations- och bullerstörningar kommer kundtjänst inte att kunna svara på och då ska upphandlad Skadeutredare ta emot och svara på dessa.

Vi har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som
kompletterar vår förvaltning avseende jämställdhet och mångfald.

Tidplan och omfattning
Start: 2019-01-14
Slut: 2024-12-31

Uppdragets omfattning bedöms vara deltid i ett inledande skede och sedan uppgå till heltid när tunnelbanans utbyggnad pågår vid flera arbetsplatser. Omfattningen under ett inledande skede fastställs vid kontraktstecknande.

Arbetsplatsen är i centrala Stockholm

Konsulten förväntas medverka vid förvaltningsgemensamma konferenser och genomgå förvaltningens utbildningar som bedöms som obligatoriska för genomförandet av uppdraget.

Uppdraget pågår i t.o.m. 2024-12-31. Därefter ska beställaren ha möjlighet till förlängning av uppdraget.

Kravspecifikation

Obligatoriska krav

  • Minst gymnasial utbildning med inriktning på bygg, anläggning eller berg.
  • Minst 5 års erfarenhet av skadeutredning från vibrationsalstrande arbeten.
  • Minst 3 års erfarenhet gällande Riskanalyser avseende vibrationsalstrande arbete enligt Svensk Standard SS 460 48 66 samt SS 02 52 11.
  • Minst 5 års erfarenhet av syn enligt Svensk Standard SS 460 48 60.
  • Minst 3 års erfarenhet av vibrationsmätning enligt Svensk Standard SS 460 48 66 och SS 0252 11.
  • Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, för att på ett obehindrat sätt kunna genomföra samtliga förekommande arbetsuppgifter.

Meriterande

  • Skadeutredning inom större infrastrukturprojekt såsom tunnel-, väg- eller spårkonstruktioner.
  • Mätning av markvibrationer och skadeutredning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader såsom byggnader tillhörande Svenska kyrkan eller Statens Fastighetsverk.

Önskemål om personliga egenskaper

  • Eventuell intervju med den/de konsulter som bedöms ha bäst erfarenhet och kompetens. Vid intervjun kommer de personliga egenskaperna ha betydelse. (Kvalitetsmedveten, kommunikativ, samarbetsförmåga, lyhördhet, ”ordning och reda”, effektiv, målinriktad, kan arbeta självständigt och kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.)
  • Lämnade referenser från minst två uppdragsgivare där liknande arbetsuppgifter utförts de senaste 8 åren