+46.8.645.11.40 daniel@edata.se

Under 2012 har eData hjälpt McDonalds Sweden i Stockholm med strategisk design, support och dokumentation av deras IT miljö.