+46.8.645.11.40 daniel@edata.se
Skadeutredare

Skadeutredare

Duration: 14-Jan-2019 – 31-Dec-2024    Arbetet som Skadeutredare består i att hantera och utreda inkomna ärenden avseende eventuella skador från projektets omgivningspåverkan, huvudsakligen från markvibrationer men även andra ärenden gällande skador som...
eData helps McDonalds

eData helps McDonalds

During 2012 has eData helped McDonalds Sweden in Stockholm with strategical design, support and documentation of their ITenvironment.