+46.8.645.11.40 daniel@edata.se

Process

Vår pålitliga och säkra rekryteringsprocess säkerställer kvaliteten på hela processen. Till skillnad från andra företag tror vi att vårt jobb inte stannar vid att hitta en bra kandidat för dig. Ett personlighetstest används ofta av företaget och ett mycket tillförlitligt test finns längre ner på sidan.

Så vad skiljer oss från andra företag?

Det är tillräckligt utmanande att försöka veta vem du rekryterar och ligger ”bakom cv: t”. Som rekryteringschef, hur ska du också se till att din kandidat inte har någon sårbarhet som kommer att användas mot ditt företag?

Nya tider kräver nya metoder!

Vi på eData Solutions AB är specialister på att upptäcka sådana sårbarheter! Våra specialister är experter på säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller. Vi har arbetat med säkerhet på olika nivåer sedan början av 2000 -talet med både myndigheter och privata företag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Personlighetstester

Ett personlighetstest används ofta i rekryteringsprocessen för att ta reda på hur din potentiella medarbetare interagerar med andra och vad som får honom/henne att ticka.

Vad är en personlighet?

Ett karakteristiskt mönster av tankar, känslor och unika beteenden. Man kan också anta att personlighet är något som definierar oss som människor genom livet. När vi arbetar med människor är det därför intressant att veta hur personen resonerar i olika situationer och om deras filosofi rimmar väl med företagskulturen. Ett personlighetstest kan vara en viktig pusselbit i en helhetsbild av kandidaten.

Testet är baserat på Femfaktormodellen, som är den mest inflytelserika personlighetsteorin, utvecklad av bl.a. psykologiforskarna Paul Costa och Robert McCrae. Modellen bygger på hypotetiska frågor och svar som placerar testpersonen på en skala med två ytterligheter i fem olika personlighetsdimensioner. Sammantaget utgör svaren grunden för en personlighet. 

Modellen bedömer en personlighet enligt följande fem dimensioner och motsatser:


Neurotiskt drag – Känslomässig stabilitet:
Hur känslomässigt stabil personen i fråga är sam dennes benägenhet för ångest och stresskänslighet

Extrovert drag-Introvert drag: Hur utåt eller inåtblickande personen är samt slutenhet, med intresse för det teoretiska och abstrakta

Öppenhet för nya erfarenheter – Ointresse: Visar intresset för nya idéer, aktiviteter och värderingar kontra konservativt, konventionellt tänkande

Vänlighet / värme Avslag / obehag: Visar en persons hjälpsamhet, samarbetsvilja och medkänsla för andra

Samvetsgrannhet – Enkelhet: Hur noggrann, målinriktad, disciplinerad och ordnad personen är samt benägenheten till försumlighet

Detta test levereras av Contus Assessments AB och hittas nedan