+46.8.645.11.40 daniel@edata.se

INTEGRITETSPOLICY

Följande är villkor för ett juridiskt avtal mellan dig och eData Solutions.

Följande är villkor för ett juridiskt avtal mellan dig och eData Solutions. Genom att komma åt, surfa eller använda denna webbplats, erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive export- och återexportkontrollagar och förordningar. Om du inte samtycker till dessa villkor, använd inte den här webbplatsen.

eData Solutions får, utan föregående meddelande till dig, när som helst ändra dessa användarvillkor och all annan information INTEGRITETSPOLICY denna webbplats genom att uppdatera detta inlägg. eData Solutions kan också göra förbättringar eller ändringar av tjänster, produkter eller program som beskrivs på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Denna webbplats och allt innehåll på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, publiceras, sänds, distribueras eller användas för att skapa derivatverk utan eData Solutions tidigare skriftliga medgivande, förutom att eData Solutions ger dig icke-exklusivt , ej överförbart, begränsat tillstånd att komma åt och visa webbsidorna på denna webbplats, enbart på din dator och för din personliga, icke-kommersiella användning av denna webbplats. Denna behörighet är villkorad av att du inte ändrar innehållet som visas på denna webbplats, att du håller intakt all upphovsrätt, varumärke och andra äganderättmeddelanden och att du accepterar villkor och meddelanden som följer med innehållet eller på annat sätt anges på denna webbplats. Trots vad som anges ovan kommer all programvara och annat material som görs tillgängligt för nedladdning, åtkomst eller annan användning från denna webbplats med sina egna licensvillkor, villkor och meddelanden regleras av sådana villkor och meddelanden.

Din underlåtenhet att följa villkoren och meddelandena på denna webbplats kommer att resultera i automatisk uppsägning av alla rättigheter som beviljats ​​dig utan föregående meddelande, och du måste omedelbart förstöra alla kopior av nedladdat material som du har eller kontrollerar. Förutom det begränsade tillståndet i föregående stycke ger eData Solutions inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter eller licenser under några patent, varumärken, upphovsrätt eller andra äganderätt eller immateriella rättigheter. Du får inte spegla något av innehållet från den här webbplatsen på en annan webbplats eller i något annat media.

Disclaimers

Information på denna webbplats lovas inte eller garanteras vara korrekt, aktuell eller fullständig, och denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. eData Solutions påtar sig inget ansvar (och avvisar uttryckligen ansvar) för att uppdatera denna webbplats för att hålla information aktuell eller för att säkerställa riktigheten eller fullständigheten av publicerad information. Därför bör du bekräfta riktigheten och fullständigheten av all publicerad information innan du fattar något beslut relaterat till tjänster, produkter eller andra frågor som beskrivs på denna webbplats.

eData Solutions ger inga garantier för att några rapporterade problem kommer att lösas av eData Solutions, även om eData Solutions väljer att ge information med målet att ta itu med ett problem.

Konfidentiell information

eData Solutions vill inte ta emot konfidentiell eller proprietär information från dig via vår webbplats. Observera att all information eller material som skickas till eData Solutions kommer att anses INTE vara konfidentiellt. Genom att skicka eData Solutions all information eller material, ger du eData Solutions en obegränsad, oåterkallelig licens för att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, distribuera, offentligt visa, utföra, modifiera, skapa derivatverk från och på annat sätt fritt använda, dessa material eller information. Du samtycker också till att eData Solutions är gratis att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som du skickar till oss för något syfte. Vi kommer dock inte att släppa ditt namn eller på annat sätt offentliggöra det faktum att du har skickat in material eller annan information till oss om inte: (a) vi får ditt tillstånd att använda ditt namn; eller (b) vi meddelar dig först att material eller annan information som du skickar till en viss del av denna webbplats kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn på det; eller (c) vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personligt identifierbar information som du skickar till eData Solutions i syfte att ta emot tjänster eller produkter kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att skapa ett konto och ange din privata information som namn, personligt nummer, adress etc godkänner du att din information kommer att sparas i vår databas. Du samtycker till att inte använda den här webbplatsen för att publicera information som trakasserar, hotar, invaderar andras sekretess, pornografi eller bryter mot svensk lagar. Du samtycker också till att du inte kommer att ange något upphovsrättsskyddat material som inte ägs av dig själv eller ägarna av denna webbplats.

Du förblir ensam ansvarig för innehållet i ditt konto och du accepterar att ersätta och hålla oskadlig denna webbplats och deras anställda med avseende på alla fordringar baserade på all information du kan ange. Observera att din IP och plats kommer att loggas. Vi förbehåller oss rätten att avslöja all information som vi vet om dig i händelse av klagomål eller rättsliga åtgärder som uppstår från alla meddelanden som du har lagt ut. Vi förbehåller oss också rätten att radera eller flytta ett konto av någon eller annan anledning. Vi följer de svenska lagarna och reglerna, inklusive GDPR, för att skydda din integritet. Enligt denna lag krävs ditt godkännande för att lagra dina personuppgifter digitalt. Genom att kontakta oss och ange din information samtycker du till att eData Solution kan lagra dina personuppgifter digitalt. Läs mer om denna lag här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218

Global tillgänglighet

Information som eData Solutions publicerar på webben kan innehålla referenser eller korsreferenser till eData Solutions-tjänster, produkter och program som inte tillkännages eller finns tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att eData Solutions avser att tillkännage eller göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ditt land. Kontakta oss för information om de produkter, program och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

Affärsrelationer

Den här webbplatsen kan tillhandahålla länkar eller referenser till webbplatser och resurser som inte är eData Solutions. eData Solutions lämnar inga framställningar, garantier eller andra åtaganden alls om webbplatser som inte är eData Solutions eller tredje parts resurser som kan hänvisas till, tillgängliga från eller länkas till någon eData Solutions-webbplats. En länk till en webbplats som inte är eData Solutions betyder inte att eData Solutions stöder innehållet eller användningen av en sådan webbplats eller dess ägare. Dessutom är eData Solutions inte en part till eller ansvarig för transaktioner du kan göra med tredje parter, även om du vet om sådana parter (eller använder en länk till sådana parter) från en eData Solutions-webbplats. Därför erkänner du och samtycker till att eData Solutions inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och inte är ansvarig eller ansvarig för något innehåll, tjänster, produkter eller annat material på eller tillgängligt från dessa webbplatser eller resurser.

När du går in på en icke-eData Solutions webbplats, till och med en som kan innehålla eData Solutions-logotypen, vänligen förstå att den är oberoende av eData Solutions, och att eData Solutions inte kontrollerar innehållet på den webbplatsen. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot virus, maskar, trojanhästar och andra potentiellt förstörande program och att skydda din information som du anser lämplig.

Länkar till denna webbplats

Alla länkar till denna webbplats måste godkännas skriftligen av eData Solutions, förutom att eData Solutions samtycker till länkar där länken och sidorna som aktiveras av länken inte: (a) skapar ramar runt någon sida på denna webbplats eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på något innehåll på denna webbplats; (b) felrepresentera din relation med eData Solutions; (c) antyda att eData Solutions godkänner eller godkänner dig, din webbplats eller dina tjänster eller produkterbjudanden; och (d) presentera falska eller vilseledande intryck om eData Solutions eller på annat sätt skada goodwill som är förknippad med eData Solutions namn eller varumärken. Som ytterligare villkor för att tillåtas att länka till denna webbplats, samtycker du till att eData Solutions när som helst kan, efter eget gottfinnande, säga upp tillstånd att länka till denna webbplats. I sådant fall accepterar du att omedelbart ta bort alla länkar till denna webbplats och upphöra med att använda varumärket eData Solutions.

Översättningar

Viss text på denna webbplats kan göras tillgänglig på andra språk än engelska. Text kan översättas av en person eller enbart av datorprogramvara utan mänsklig intervention eller granskning. Dessa översättningar tillhandahålls för dig som bekvämlighet, och eData Solutions gör inga framställningar eller åtaganden beträffande riktigheten eller fullständigheten av översättningen, vare sig dator genereras eller utförs av en person eller inte. Se nedanstående ansvarsfriskrivning för ytterligare villkor.

ANSVAR FÖR GARANTI

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATSEN ÄR ENLIG RISK. ALLA MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER, PROGRAM, PROGRAM OCH TJÄNSTER LEVERAS ”SOM ÄR”, MED INGEN GARANTIER ELLER GARANTIER VAD INGEN. EDATA-LÖSNINGAR UTTRYCKLIGA ANMÄRKNINGAR TILL HÄMMANDE GÄLLANDE PÅ LAGET ALLA UTTRYCKLIGA, IMPLICERADE, STATUTORISKA OCH ANDRA GARANTIER, GARANTIER ELLER UTRYCKLIGHETER, OCH UTRYCKLIGHET OCH ANSVARSFRITANDE, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. UTAN BEGRÄNSNING GÖR EDATA-LÖSNINGAR INGEN GARANTI ELLER GARANTI ATT DENNA WEBBPLATS FÖR OINTROLLERAD, TIDLIG, SÄKER ELLER FELFRI.

Du förstår och håller med om att om du laddar ner eller på annat sätt förvärvar material, information, produkter, programvara, program eller tjänster, så gör du det på din egna diskretion och risk och att du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella skador som kan leda till fel, DATA ELLER SKADA PÅ DATENS SYSTEM.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av garantier, så de ovanstående undantagen kanske inte gäller dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter kommer EDATA-LÖSNINGAR ANSVAR FÖR VARJE PARTER FÖR ALLA DIREKTA, indirekta, tillfälliga, speciella, exemplifierande eller konsekventa skador av något slag som är relaterade till eller uppstår från denna webbplats eller någon användning av denna webbplats eller någon webbplats HÄNDELSER Länkade till, referenser, eller åtkomst genom denna webbplats, eller för användning eller nedladdning av, eller tillgång till, några material, information, produkter eller tjänster, inklusive, utan begränsning, några förlorade lön, affärsintervaller, Förlust av program eller andra uppgifter, även om EDATA-lösningar rekommenderas uttryckligen för möjliga skador. DENNA AVSLUTNINGEN OCH AVSKRIVNING AV ANSVAR GÄLLER PÅ ALLA ÅRSAKER FÖR ÅTGÄRDER, VAROM BASERADE PÅ KONTRAKT, GARANTI, TORT ELLER ANDRA RÄTTSLIGA TEORIER.

Ytterligare eller olika villkor och meddelanden kan gälla för specifika tjänster, information, material, produkter och programvara som erbjuds via denna webbplats. I händelse av konflikt kommer sådana ytterligare eller olika villkor och meddelanden att gälla över dessa användarvillkor. Se tillämpligt avtal eller meddelande.